avis legal

Indicar-li que les seves dades són incorporades a una base de dades en el moment del registre. Les dades no seran distribuïts a tercers. L'informem que les dades de contacte facilitades en el present formulari, seran incorporades a un fitxer del qual és responsable Grup Català de Treball i la finalitat és l'enviament d'informació comercial sobre productes o serveis comercialitzats per Grup Català de Treball o respondre a les preguntes que ens faci. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE no 298, 14-Des-1999) i per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant enviament d'un escrit en aquest sentit, acompanyat de còpia del DNI a la següent adreça: .Grup Català de Treball | Dpt. Baixes Clients Butlletí de Notícies Grup Català de Treball | NIF: B60847407 | Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 37 · 08100 Mollet del Vallès | Catalunya |

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRUP CATALÀ DE TREBALL li informa que és titular del website .GRUP CATALÀ DE TREBALL.COM, GRUP CATALÀ DE TREBALL D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, GRUP CATALÀ DE TREBALL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és GRUP CATALÀ DE TREBALL, amb CIF B60847407 i domicili social a GRUP CATALÀ DE TREBALL. NET; Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 37 · 08100 · Mollet del Vallès. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és Grup Català de Treball.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de GRUP CATALÀ DE TREBALL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de GRUP CATALÀ DE TREBALL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de GRUP CATALÀ DE TREBALL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

-. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per GRUP CATALÀ DE TREBALL per a l'accés a determinats continguts o serveis

oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats.

-. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per GRUP CATALÀ DE TREBALL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

GRUP CATALÀ DE TREBALL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

GRUP CATALÀ DE TREBALL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, GRUP CATALÀ DE TREBALL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

GRUP CATALÀ DE TREBALL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant pel que fa als continguts de les websites, com en les condicions d'ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

GRUP CATALÀ DE TREBALL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, GRUP CATALÀ DE TREBALL informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a les websites de GRUP CATALÀ DE TREBALL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, GRUP CATALÀ DE TREBALL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de GRUP CATALÀ DE TREBALL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Aixı mateix, GRUP CATALÀ DE TREBALL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça GRUP CATALÀ DE TREBALL; Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 37 · 08100 · Mollet del Vallès

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a GRUP CATALÀ DE TREBALL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació publica i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de GRUP CATALÀ DE TREBALL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

GRUP CATALÀ DE TREBALL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i GRUP CATALÀ DE TREBALL es regira per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i GRUP CATALÀ DE TREBALL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de MOLLET DEL VALLÈS.

Indicar-li que les seves dades són incorporades a una base de dades en el moment del registre. Les dades no seran distribuïts a tercers. L'informem que les dades de contacte facilitades en el present formulari, seran incorporades a un fitxer del qual és responsable Grup Català de Treball i la finalitat és l'enviament d'informació comercial sobre productes o serveis comercialitzats per Grup Català de Treball o respondre a les preguntes que ens faci. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE no 298, 14-Des-1999) i per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant enviament d'un escrit en aquest sentit, acompanyat de còpia del DNI a la següent adreça: .Grup Català de Treball | Dpt. Baixes Clients Butlletí de Notícies Grup Català de Treball | NIF: B60847407 | Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 37 · 08100 · Mollet del Vallès

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, GRUP CATALÀ DE TREBALL li informa que és titular del website. GRUP CATALÀ DE TREBALL.COM, GRUP CATALÀ DE TREBALL D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, GRUP CATALÀ DE TREBALL informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és GRUP CATALÀ DE TREBALL, amb CIF B60847407 i domicili social a GRUP CATALÀ DE TREBALL.NET; Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia 37 · 08100 · Mollet del Vallès. La direcció de correu electrònic de contacte amb l'empresa és Grup Català de Treball.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites de GRUP CATALÀ DE TREBALL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines de GRUP CATALÀ DE TREBALL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de GRUP CATALÀ DE TREBALL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

-. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per GRUP CATALÀ DE TREBALL per a l'accés a determinats continguts o serveis

oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats.

-. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per GRUP CATALÀ DE TREBALL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió de els drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

presencia a catalunya

integra-logo-1Un dels nostres puntals és la selecció de personal per a les empreses que requereixin incorporar a les seves plantilles als professionals més adequats fruits de processos de selecció acurats i precisos. Som el nexe d’unió entre els treballadors i les empreses.cercadorhome
mapahomeMillorar en eficiència energètica és millorar en competitivitat. Redueix costos en energia. Amb els nostres serveis d’eficiència t’ajudarem amb l’organització i realització d’actuacions estratègiques, per tal de reduir costos energètics . . .

CONTACTE

Barcelona C/ Aribau, 80 4t 2a . 08036 Persona de contacte: Raquel Solanilla 609 187 256 {rsform 1}{uniteforms form1}